log in

RSS

Vijesti

NEVRIJEME POGODILO VRLIKU

Najavljivane vremenske nepogode Državnog hidrometereološkog zavoda (DHMZ) za područje Dalmacije sinoć iza 20:00 sati zahvatile su i područje Grada Vrlike. Nevrijeme je prouzročilo probleme na prometnici županijske ceste Vrlika – Drniš te na lokalnim prometnicama. Nevrijeme, praćeno jakom grmljavinom, kišom i vjetrom prouzročilo je značajnu materijalnu štetu na Trgu fra Filipa Grabovca gdje su oštećena stogodišnja stara stabla maruna u parku, privatne nekretnine stanara u užem centru Grada te zgrada Grada Vrlike. Uslijed pada stabala na automobile pričinjena je veća materijalna šteta. Također, značajna šteta u vidu krajobraznog uređenja nastala je i na području Česme gdje je olujno nevrijeme srušilo i polomilo najmanje desetak stabala. Materijalnu štetu pretrpio je i ŠRC Česma gdje je uslijed jakog nevremena iščupana ograda na terenu HNK Vrlika. Sinoć, odmah nakon dojave o padu stabala na cestu intervenirali su vatrogasci DVD Vrlika te uklonili ista kako bi omogućili nesmetano odvijanje prometa te označili prometnim znakovima upozorenja na cesti. Ujutro su izišle sve gradske službe na teren (DVD Vrlika, Eko Vrlika d.o.o. te Usluga Vrlika) te su stabla i krošnje izrezani i odvezeni. Ista će biti dana nekom iz socijalnog programa u potrebi za ogrjev ili će biti odvezena na gradski deponij.  Slike vremenske nepogode možete pogledati u albumu.

 • Objavljeno u Vijesti
 • Pročitano: 463 puta
 • Poslijednja izmjena dana Ponedjeljak, 30 Studeni -0001 00:00

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE INFORMATIVNIH PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE ZA PROVOĐENJE PROCESA DEINSTITUCIONALIZACIJE I TRENSFORMACIJE CENTRA ZA REHABILITACIJU „FRA ANTE SEKELEZ“ – VRLIKA

Pozivaju se vlasnici nekretnina na području Grada Vrlike i okolnih naselja da dostave pismene ponude za prodaju:
1. građevinskog zemljišta za gradnju niskoenergetske stambene kuće ili
2. stambene zgrade (obiteljske kuće) za adaptaciju za potrebe provođenja projekta deinstitucionalizacije i transformacije Centra za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“ – Vrlika uz uvjet da nekretnina nije izgrađena ili značajno poboljšana (rekonstruirana, obnovljena) u prethodnih 5 godina sredstvima Europske unije i/ili nacionalnim sredstvima (operativni popravci isključeni su iz navedenog ograničenja)


Ad 1) Opis građevinskog zemljišta i potrebni uvjeti:
Građevinsko zemljište u Vrlici ili njenim naseljima treba biti na katastarskim česticama na kojima su ispunjeni uvjeti za izdavanje građevinske dozvole prema posebnom zakonu kojim se uređuju pitanja gradnje. Mora postojati legalni pristupni put. Građevinska parcela mora biti komunalno opremljena ili u neposrednoj blizini komunalne infrastrukture i površine od 500 – 1000 m2.

Namjena zemljišta:
Gradnja stambene zgrade

Ad 2) Opis stambene zgrade i potrebni uvjeti:
Stambena zgrada – obiteljska kuća treba se nalaziti na području Grada Vrlike ili u okolnim naseljima. Može biti uvjetna ali i neuvjetna za stanovanje, treba imati građevinsku dozvolu. Poželjno je da ima pripadajuće dvorište i da nije zgrada u bloku.

Za predmetni javni poziv uz pisanu ponudu potrebno je dostaviti:
- Vlasnički list (bezteretno (ne stariji od 30 dana od dana objave Javnog poziva)
- Posjedovni list – vlasničko i posjedovno stanje treba biti usklađeno (ne starije od 30 dana od dana objave ovog poziva)
- Ovjerena izjava da nekretnina nije opterećena upisanim ili neupisanim pravima trećih osoba
- Preslika osobne iskaznice vlasnika ukoliko se radi o fizičkoj osobi ili preslika akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog tijela sa prilozima o registraciji ili izvadak i podatak o OIB-u
- Vlastoručno potpisana izjava o suglasnosti vlasnika o ponuđenoj cijeni na ovaj javni poziv

Javni poziv će se objaviti na Oglasnoj ploči i web stranici Centra za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“ – Vrlika (www.rehabilitacija-vrlika.hr), te na oglasnoj ploči i web stranici Grada Vrlike (www.vrlika.hr) a rok dostave ponuda je do 30. srpnja 2019. godine.

Centar za rehabilitaciju zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja i bez naknade štete.

Ponude se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno, u zatvorenoj omotnici na adresu: Centar za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“- Vrlika, 30. svibnja 20, 21236 Vrlika. Sa naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA JAVNI POZIV 23/19.
 • Objavljeno u Vijesti
 • Pročitano: 498 puta
 • Poslijednja izmjena dana Ponedjeljak, 30 Studeni -0001 00:00

PROŠIRENJE GROBLJA SV. PETAR U VRLICI

Potpisan ugovor za proširenje groblja Sv.Petar u Vrlici. Ukupna vrijednost radova proširenja iznosi  2.457.125,02 kuna s PDV-om. Rok za izvođenje radova je 12 mjeseci, a za izvođača radova je izabrana tvrtka Gradina Mont d.o.o koja je dala najpovljniju ponudu između četri ponuditelja.

 • Objavljeno u Vijesti
 • Pročitano: 565 puta
 • Poslijednja izmjena dana Petak, 05 Srpanj 2019 11:24

DEZINSEKCIJA KOMARACA

Obavještavamo Vas o namjeri (ovisno o klimatskim prilikama) izvođenja radova prve adulticidne dezinsekcije komaraca na području grada Vrlike dana 05. srpnja 2019.g. s početkom u 02:00h.
Dezinsekciju ćemo provesti prizemnom metodom hladnog zamagljivanja (ULV) s preparatom CYMINA ULTRA.
O namjeri izvođenja radova ćemo obavijestiti sve nadležne institucije kao i pučanstvo.
 • Objavljeno u Vijesti
 • Pročitano: 444 puta
 • Poslijednja izmjena dana Ponedjeljak, 30 Studeni -0001 00:00
Pretplati se na ovaj RSS feed