log in

RSS

Vijesti

NESTANAK VODE

Zbog radova na sanaciji glavnog vodoopskrbnog cjevovoda, dana 25.02.2021 (Četvrtak) u vremenu od 8,00 do 18,00 sati, bez vode će biti dio naselja Kosore, od Klepića do Pekca, i dio Vrlike ispod Jakera, Vinalić, Ježević, Koljane, i Civljane.
Molimo potrošače da za navedeno razdoblje pripreme potrebne količine vode.
 • Objavljeno u Vijesti
 • Pročitano: 166 puta
 • Poslijednja izmjena dana Ponedjeljak, 30 Studeni -0001 00:00

OBAVIJEST - ZEMLJIŠNE KNJIGE KOLJANE

Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Sinju, objavljuje da je dana 10. veljače 2021. godine otvoren dio zemljišne knjige za K.O. Koljane i to zemljišnoknjižni uložak Z.U.3, te da je istodobno zatvoren polog isprava u K.O. Koljane za kat. čest. 4218/6, 4218/7.
Pozivaju se sve osobe koje smatraju da bi u zemljišnu knjigu za K.O. Koljane u Z.U.3 Trebalo upisati nešto što nije upisano ili da bi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upise, odnosno svoje prigovore postojećim upisima ili njihovu prvenstvenom redu u roku određenom za ispravak-najkasnije u roku od 30 dana počevši od dana objave na e-Oglasnoj ploči od 10. veljače 2021. godine do 10. ožujka 2021. godine.
Dok ne istekne oglasom određeni rok za prijave ili prigovore ne smatra se da su upisi u zemljišnu knjigu istiniti ili potpuni.
Propuštanje podnošenja prijave ili prigovora odnosno nepravodobnim podnošenjem prijave ili prigovora za pravnu posljedicu ima stupanje na snagu načela istinitosti i potpunosti zemljišne knjige u dijelu u odnosu na kojeg je ispravni postupak oglašen pa osobe koje u dobroj vjeri postupaju s povjerenjem u to uživaju zaštitu.
Ni nakon isteka roka za isprava neće se smatrati da je istinita i potpuna zemljišna knjiga glede onih uložaka odnosno upisa u njih kod kojih je zabilježeno da je stavljena prijava ili prigovor, sve dok oni ne budu izbrisani.
Ako u otvorenom roku za ispravak prijave i prigovori ne budu podneseni, zemljišnoknjižni sud će po službenoj dužnosti brisati zabilježbu otvaranja ispravnog postupka bez provođenja rasprave.
 • Objavljeno u Vijesti
 • Pročitano: 188 puta
 • Poslijednja izmjena dana Ponedjeljak, 30 Studeni -0001 00:00

IN MEMORIAM VEDRAN STIPČEVIĆ (1935. - 2021.)

Vedran Stipčević vedri duh našega Grada, ljubitelj lova, a posebno konja i konjičkog športa preminuo je u ponedjeljak u kninskoj bolnici nakon kraće bolesti.
Vedran se rodio u Splitu 1935. godine, po ocu zadarski Arbanas, a po majci vrličanin. Najveći dio svojega života posvetio je galoperima i njihovu uzgoju, njegova grla Tifany Cro, Tira Cro, Lan Sasta i Toširo bili su noćna mora vlasnicima drugih galopera.
Svoje djetinstvo Vedran je najbolje dočarao u razgovoru s novinarem Tonijem Paštarom 2014. godine, u kojem kaže:
Rodio sam se dok mi je otac učiteljevao u Trilju. Odatle smo zbog njegove službe otišli na Korčulu, onda u Podgoru, da bi 1943. godine postao članom Poglavarstva Makarske. Poslije rata nova vlast ga je poslala na rad u Runoviće. Tu je pukla bračna veza. Otac je otišao svojim putem, a ja i majka došli smo živjeti kod njezinih u Vrliku. Kao dječak u Vrlici sam zavolio konje. Obitelj moje majke imala je dva vrsna grla punokrvne engleske pasmine, angira Hornista i kobilu Erminiju.”
Koliko je Vedran volio konje govori njegova izjava, “za kruh nisam imao ali je za konje moralo biti
Krajem 60-ih godina Vedran se bavio režijom (2. asistent režije u filmu Krste Papića “Lisice”) od čijeg je honorara 1969. godine kupio prvo grlo Deltu, dvije godine poslije u Vrlici osniva konjički klub “dr. Fejdžer” te u nekoliko navrata organizira veoma posjećene konjičke utrke u Paškom i Vrličkom polju.
Godine 1974. Vedran se zapošljava u tada tek otvorenom vrličkom Zavodu, danas Centar fra Ante Sekelez, poslije obavlja poslove tajnika u MZ Vrlika da bi od 1993. do svojeg umirovljenja 2000. godine bio djelatnikom Grada Vrlike na poslovima računovođe.
Za svoj rad i promicanje Vrlike, Vedran je 2014. godine dobio osobnu nagradu Grada Vrlike.
Posljednji ispraćaj našeg Vedrana biti će u petak 12. veljače u 14:00 sati na groblju Sv. Petar u Vrlici.
 • Objavljeno u Vijesti
 • Pročitano: 311 puta
 • Poslijednja izmjena dana Srijeda, 10 Veljača 2021 12:25

PROGLAŠEN PARK PRIRODE DINARA

Hrvatski sabor donio je danas Zakon o proglašenju Parka prirode Dinara te je time područje masiva Dinare (Dinara, Troglav i Kamešnica), izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine te krška polja (Hrvatačko, Paško i Vrličko) uz Cetinu proglašeno 12. parkom prirode u Republici Hrvatskoj.
‘Danas je važan dan za zaštitu prirode u Republici Hrvatskoj. Park prirode Dinara postao je 12. park prirode u Republici Hrvatskoj i zajedno s 8 nacionalnih parkova, zaokružili smo cjelinu od 20 zaštićenih područja u kategoriji parka prirode i nacionalnog parka’, rekao je ministar gospodarstva i održivog razvoja dr. sc. Tomislav Ćorić.
Proglašenjem Dinare parkom prirode udio zaštićenih područja u kopnenoj površini Republike Hrvatske zajedno s područjem ekološke mreže Natura 2000 čini 39 % kopnenog dijela RH zaštićenim. Koliko je ovo područje značajno za vrste i staništa govori i činjenica da se na području Parka nalazi ukupno 11 područja ekološke mreže Natura 2000 – dva područja očuvanja značajna za ptice te 9 područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove. Na području Parka nalazi se i najviši vrh Republike Hrvatske – Sinjal (1831 m).
Park prirode Dinara obuhvaća površinu od 63.052 ha na području Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije, što predstavlja najveće područje parka prirode nakon Parka prirode Velebit.
Područje Parka od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku zbog očuvanja izvornih prirodnih vrijednosti, bogate georaznolikosti, divljih vrsta flore i faune, endema te cjelokupne raznolikosti prirodnih staništa kao što su: vodena staništa Krčića i Cetine s pritocima, močvarna staništa, stijene i točila, šumska i špiljska staništa.
Uz prirodna staništa područje Parka bogato je i drugim vrijednostima proizašlim iz višestoljetne tradicije ljudskog korištenja prostora – poluprirodnim staništima, autohtonim pasminama i sortama te bogatim kulturnim i povijesnim naslijeđem. Dinarski krš je fenomen prepoznat na međunarodnoj razini koji obuhvaća puno šire područje, a upravo je po Dinari kao tipskom lokalitetu dobio ime.
Ovdje obitava preko 1000 biljnih vrsta (petina sveukupne hrvatske flore), od toga 75 nacionalnih endema te preko 20 endemskih vrsta životinja. Ovo područje je od velikog značaja i za naše velike zvijeri (vuk, medvjed, ris) zbog netaknutih prostranih kompleksa šuma i travnjaka. Visoki dinarski travnjaci (rudine) najvažniji su lokalitet u Hrvatskoj za planinskog žutokruga (Vipera ursinii macrops), vrstu endemične zmije Dinarida za koju se smatra da i do 95% hrvatske populacije dolazi na području masiva Dinare.
Donošenjem Zakona stvorile su se pravne pretpostavke za osnivanje javne ustanove, donošenje prostornog plana područja posebnih obilježja i plana upravljanja Parkom prirode Dinara kojima će se pobliže urediti zaštita, korištenje i način upravljanja područjem Parka.
Zaštita ovog područja i osnivanje javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem imati će pozitivne učinke za očuvanje prirode, ali i za stanovništvo i gospodarstvo šireg kraja. Očekuje se razvoj u skladu s očuvanjem prirodnih i kulturnih vrijednosti ovog područja, poput revitalizacije ekstenzivnog stočarstva, ali i drugih tradicionalnih djelatnosti te novih mogućnosti održivog korištenja prostora.
‘Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja se zahvaljuje na suradnji i podršci svim jedinicama regionalne i lokalne uprave i samouprave na području Parka, javnim ustanovama za zaštitu prirodnih vrijednosti Šibensko – kninske županije i Splitsko – dalmatinske županije, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, planinarima te svim stručnim službama i pojedincima koji su doprinijeli u postupku proglašenja Parka prirode Dinara’, poručuju iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
 • Objavljeno u Vijesti
 • Pročitano: 321 puta
 • Poslijednja izmjena dana Ponedjeljak, 30 Studeni -0001 00:00
Pretplati se na ovaj RSS feed