Logo
 Ispiši ovu stranicu

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA GRAD VRLIKU

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA GRAD VRLIKU
Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine"br. 25/13 i 85/15) Grad Vrlika provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću pri donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Vrliku.
Mole se sve zainteresirane osobe da svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja dostave na obrascu, koji se može preuzeti u privitku, zaključno do dana 18. travnja 2018. godine.

Izrada i održavanje - Valdez d.o.o.