log in


POSTUPAK BAGATELNE NABAVE ZA SANACIJU KUĆE BRATOVŠTINE

Grad Vrlika raspisao je postupak bagatelne nabave za sanaciju kuće bratovštine u Vrlici.

Javnu objavu poziva možete pogledati na stranicama Narodnih novina:

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=751423