Logo
 Ispiši ovu stranicu

PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA KUPNJU STANOVA IZ POSa

PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA KUPNJU STANOVA IZ POSa
Gradonačelnik Grada Vrlike objavio je javni poziv čiji je predmet prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Grada Vrlike, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13 i 26/15). Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Vrlike imaju svi građani – državljani Republike Hrvatske.
Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu, koji se, kao i pripadajuće izjave, preuzima neposredno u službenim prostorijama Grada Vrlike na adresi Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika, radnim danom u vremenu od 9,00 do 14,00 sati te na web stranici Grada Vrlike.
Zahtjev za kupnju stana s traženom dokumentacijom u prilogu, predaje se isključivo poštom na adresu Grada Vrlike: Grad Vrlika, Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika zaključno do 31. kolovoza 2018. godine.

Izrada i održavanje - Valdez d.o.o.