log in


Petak, 21 Prosinac 2018

JEDNOGLASNO USVOJEN PRORAČUN GRADA VRLIKE

Gradsko vijeće Grada Vrlike na svojoj 20. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2018. godine usvojilo je jednoglasno Proračun Grada Vrlike za 2019. godinu i ukupni rashodi iznose 41.191.125,00 kuna, dok prihodi iznose 38.542.375,00 kuna. Razliku od 3.000.000,00 kuna Grad će pribaviti kreditnim zaduženjem na rok od pet godina s jednom godinom počeka, a navedeni kredit će služiti da se zaokruži financijska konstrukcija za izgradnju poslovnog inkubatora u gospodarskoj zoni „Kosore“ koji je i najveći projekt Grada Vrlike za 2019. godinu i iznosi 24.000.000,00 kuna. Najveći dio sredstava osiguran je iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava i to u iznosu od 19.000.000,00 kuna. Od ostalih važnijih programa bitno je izdvojiti Program „Zaželi“ koji se financira u 100%-tnom iznosu iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava i u 2019. godini ukupno će iznositi 1.827.375,00 kuna. Ovim projektom zaposlene su 23 žene na 24 mjeseca te voditeljica programa na 30 mjeseci. Inače ukupan projekt iznosi 3.854.418,83 kune. Grad i nadalje izdvaja velika sredstva za socijalu, šport, kulturu, predškolski odgoj i obrazovanje. Također kroz Programe održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture Grad Vrlika je u 2019. godini planirao ukupno 4.837.000,00 kuna.
Za detaljnije podatke o proračunu možete pogledati na linku:
Pretplati se na ovaj RSS feed